DYSGRAFIA U DZIECI

 

Dysgrafia to zaburzenie umiejętności pisania. Pismo dziecka z tym zaburzeniem jest nie do odczytania, pojawiają się charakterystyczne błędy - dziecko "pisze tak, jak słyszy". Nie oznacza to jednak, że niewyraźne pisanie to zawsze dysgrafia. Na pisanie ma także wpływ ogólny rozwój dziecka.

Pisanie wydaje się większości z nas bardzo prostą czynnością. Jest ona jednak bardzo złożona: wymaga odpowiedniej koordynacji ruchowej, zręczności, znajomości języka, a także interpretacji tego, co widzimy i słyszymy. Dysgrafia uniemożliwia prawidłowe skoordynowanie tych wszystkich czynników i utrudnia, a nawet uniemożliwia, pisanie. Poważnie utrudnia to życie dziecku, szczególnie, że najczęściej osoby z dysgrafią nie mają żadnych deficytów intelektualnych, a rozwój dziecka pod każdym innym względem jest poprawny.

Przyczyny: Dysgrafia może być wywołana:

Predyspozycjami dziecka:

-       zła koordynacja,

-       zaburzenia zdolności językowych,

-       zaburzenia przetwarzania informacji,

-       problemy w interpretacji informacji słyszanych lub widzianych

Zaniedbaniami w edukacji

-       brak korekty złego chwyt ołówka, bądź długopisu,

-       brak systematycznej pracy z dzieckiem w domu

Jeśli dostrzegasz problem w pisowni swojego dziecka porozmawiaj o tym z wychowawcą, bądź polonistą, a także zasięgnij porady pedagoga szkolnego. Istnieje możliwość skierowania ucznia na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu zdiagnozowania specyficznych trudności w pisaniu i objęcia ucznia pomocą specjalisty.

Jak pomóc dziecku ?

Bardzo ważne jest systematyczne ćwiczenie z dzieckiem, poprzez stosowanie dodatkowych ćwiczeń i zajęć mających na celu doskonalenie pisania i umiejętności z nim związanych, Instruktarz ćwiczeń rodzice mogą otrzymać u pedagoga szkolnego, bądź terapeuty pedagogicznego.

WCZESNE OBJAWY DYSGRAFII

-       nieprawidłowe, kurczowe trzymanie długopisu w ręce;

-       unikanie zadań wymagających od dziecka napisania czegoś lub namalowania;

-       problemy z nadawaniem literom odpowiednich kształtów

-       nierówne odstępy między literami i słowami;

-       problemy z odróżnieniem wielkich od małych liter;

-       trudności w pisaniu w linijkach;

-       problemy z narysowaniem prostej linii;

-       szybkie zmęczenie podczas pisania.

OBJAWY DYSGRAFII U DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM:

-       nieczytelne pismo;

-       część liter pochylona w lewo, część w prawo, podczas gdy niektóre są proste;

-       używanie raz małych a raz wielkich liter;

-       niejednolity rozmiar liter;

-       problemy z wymyśleniem słów do napisania;

-       koncentracja na samym pisaniu, podczas gdy dziecko nie rozumie sensu tego, co pisze;

-       mówienie na głos tego, co dziecko chce napisać;

-       omijanie słów, niekończenie zdań.

Objawy dysgrafii u dorosłych i młodzieży:

-       problemy przelewaniem myśli na papier;

-       trudności ze zrozumieniem tego, co już zostało napisane;

-       problemy z gramatyką i składnią;

-       rozdźwięk między tym, co dana osoba jest w stanie napisać, a tym, co rzeczywiście wie (przy sprawdzeniu ustnym).

RODZICU ĆWICZ Z DZIECKIEM !!!

Przykłady ćwiczeń dla uczniów z dysgrafią:

Ćwiczenia rozmachowe, których celem jest rozluźnienie napięcia mięśni ramienia i przedramienia:

-       zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn ruchami poziomymi, pionowymi z

-       zachowaniem kierunku od strony lewej do prawej, z góry na dół

-       zamalowywanie kół i form kolistych okrężnymi ruchami ręki

-       zamalowywanie konturów rysunków o dużym formacie

-       malowanie kształtów łukowatych po śladzie

Ćwiczenia chwytu pęsetowego:

-       sortowanie małych guzików i korali

-       przesuwanie koralików po drucie powyginanym w różne kształty

-       nakręcanie zabawek ze sprężyną

-       wyszywanie

-       gra w domino, bierki

Ćwiczenia płynnych i postępujących ruchów pisarskich:

-       obrysowywanie szablonów

-       rysowanie szlaczków

-       łączenie punktów linią ciągłą

-       kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną

-       kreskowanie – wypełnianie konturów za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych z zachowaniem kierunków od lewej do prawej i od góry do dołu

Ćwiczenia manualne:

-       montowanie konstrukcji z gotowych elementów (klocki, krążki itp.)

-       układanki płaskie z zachowaniem stopnia trudności (na wzorze, bez wzoru, według wzoru)

-       modelowanie w plastelinie zaczynając od form prostych typu wałeczki do form bardziej złożonych

-       wydzieranki-naklejanki

Ćwiczenia palców i dłoni:

-       stukanie, krążenie palcem, palcami

-       składanie i rozkładanie palców

-       wymachy i krążenie dłońmi

ZWRÓĆ UWAGĘ W JAKI SPOSÓB TWOJE DZIECKO TRZYMA PRZYRZĄD DO PISANIA!!!

Prawidłowe trzymanie ołówka, kredki lub długopisu jest ważne ponieważ:

-       ułatwia wyrobienie ładnego, czytelnego charakteru pisma,

-       sprawia, że ręka mniej się męczy,

-       pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy podczas pisania,

-       rozwija umiejętności tzw. motoryki małej.

 

Chcąc pomóc dziecku w opanowaniu prawidłowego chwytu ołówka, bądź długopisu można wykorzystać:

-       kredki i ołówki trójkątne

-       długopisy z gumowymi trójkątnymi nakładkami,

-       nasadki i nakładki korekcyjne

-       specjalne długopisy i ołówki do ćwiczeń grafomotorycznych.