Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu

 

 

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

      

    

 

 

 

 

Mowa związana jest z ogromnym obszarem działań każdego człowieka i wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Sprawne posługiwanie się językiem jest jednym z warunków twórczego i aktywnego uczestniczenia człowieka w życiu społecznym.
Mowa jest czynnością psychiczną. W jej powstawaniu bierze udział wiele struktur organizmu, zlokalizowanych zarówno w centralnym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Mowa zależy od budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego; narządów mowy, a także narządu słuchu. Wszelkie zaburzenia w ich funkcjonowaniu mogą być przyczyną poważnych następstw w rozwoju mowy i w skutecznym porozumiewaniu się z otoczeniem.

Dlatego też opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych stresów. Prawidłowa wymowa ma również wpływ na procesy percepcyjne, a w szczególności na naukę czytania i pisania. Dlatego należy starać się, by zaburzenie mowy zostało jak najszybciej usunięte, najlepiej zanim dziecko pójdzie do szkoły.

W nasze szkole opieką logopedyczną objęte są dzieci z klas 0-VI (w miarę wolnych miejsc). Na zajęcia uczęszczają uczniowie, u których występują trudności w komunikowaniu się z otoczeniem spowodowane zaburzeniami artykulacji, niepłynnością mówienia, opóźnieniem rozwoju mowy.

Celem terapii logopedycznej jest:

 • usuwanie zaburzeń mowy
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne następstwa zaburzeń mowy

 

Metody pracy w terapii logopedycznej:

 • wykonywane są ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
 • doskonalona jest sprawność aparatu oddechowego,
 • prowadzone są ćwiczenia słuchu
 • prowadzone są ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek,
 • wzbogacany jest zasób słownictwa biernego i czynnego dziecka,
 • kształtowana jest i doskonalona umiejętność wypowiadania się,
 • wykorzystywane są metody tradycyjne oraz logopedyczne programy komputerowe i programy edukacyjne.

Terapia nie polega na samym przychodzeniu dziecka na ćwiczenia logopedyczne, ale niezmiernie ważne jest dokładne i systematyczne wykonywanie zaleceń logopedy w domu. Efektywność ćwiczeń w dużej mierze zależy od współpracy z domem, z rodzicami dziecka.

 

ZASADY I ZNACZENIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na udział swego dziecka w zajęciach logopedycznych w danym roku szkolnym.
 • Czy podejmę decyzje, które pomogą mojemu dziecko w opanowaniu umiejętności prawidłowego mówienia?

 

Wyrażenie tej zgody jest równoznaczne z zobowiązaniem, że dziecko będzie uczęszczało na zajęcia regularnie.

Rodzice mogą zawsze uzyskać informację o postępach dziecka w trakcie ćwiczeń oraz występujących trudnościach.

Logopeda udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu za pośrednictwem zeszytów ćwiczeń logopedycznych.

Rodzice mają możliwość spotkań z logopedą w czasie dyżurów pełnionych podczas szkolnych dni otwartych i zebrań

Rodzice kontynuują regularne ćwiczenia z dzieckiem w domu korzystając m.in. z zeszytów ćwiczeń , w których zapisywane są ćwiczenia narządów artykulacyjnych, umieszczany jest materiał językowy oraz zalecenia do pracy z dzieckiem.

Rodzice powinni cierpliwie zachęcać dziecko do wykonywania ćwiczeń, dostrzegać postępy i chwalić je. Konsekwencja w działaniu, nagradzanie i chwalenie zawsze przynoszą dobre rezultaty.

Monika Sitek