RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

6.45-8.00 Zajęcia opiekuńcze

8.00-9.30 Zabawy indywidualne zgodnie zainteresowaniami dzieci

9.30-10.00 Zajęcia tematyczne zgodnie z miesięcznym planem pracy świetlicy szkolnej ( w tym też prace plastyczno-techniczne)

10.00-11.30 Przygotowanie do zajęć edukacyjnych (odrabianie lekcji, głośne czytanie, ćwiczenia usprawniające grafomotorykę, zajęcia indywidualne z uczniem).

11.30 – 13.00 Zabawy w grupach ( w tym też oglądanie bajek i filmów edukacyjnych, wykonywanie prac plastycznych).

13.00 – 14.00 Zajęcia edukacyjne (odrabianie pracy domowej, nauka własna, czytanie, zabawy z ortografią) lub przy dobrej pogodzie – zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw.

14.00-15.30 Gry i zabawy świetlicowe, zabawy indywidualne zgodne z zainteresowaniem dzieci.

 

* W zależności od potrzeb plan może ulegać zmianom w ciągu dnia